Μόνο χρήστες που είναι μέλη (members) και άνω των δεκαοχτώ (18) ετών δύναται να εισέλθουν στην ενότητα ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ».

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις και επιθυμώ να επισκεφτώ την ενότητα ‘Γνωριμίες'”, δηλώνω ανέκκλητα ότι:

(α)  Είμαι άνω των 18 ετών.

(β) Κατανοώ ότι η ενότητα Γνωριμίες μπορεί να περιλαμβάνει σεξουαλικό περιεχόμενο.

(γ) Συμφωνώ να μη φορτώσω πορνογραφικές εικόνες, φωτογραφίες ή εικονογραφήσεις που παρουσιάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, φωτογραφίες ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και ιδιαίτερα φωτογραφίες παιδιών.

(δ) Θα σεβαστώ το Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας εικόνων.

(ε) Δεν θα δημοσιεύσω αγγελία που προτείνει ή υπονοεί σεξουαλικές χάρες ως αντάλλαγμα πληρωμής ή αποζημίωσης οποιασδήποτε φύσης.

(στ)Συμφωνώ να επισημάνω ως “απαγορευμένη” κάθε δημοσίευση που βλέπω ότι είναι παράνομη ή με κάποιο τρόπο παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.x-e.com.cy και συμφωνώ να αναφέρω πιθανή εκμετάλλευση ανηλίκων στις αρμόδιες αρχές.

(ζ) Αναλαμβάνω να συμπεριλάβω το τελικό κόστος προσφοράς των υπηρεσιών που θα δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα σε κάθε αγγελία και/ή δημοσίευση που θα καταχωρήσω, σύμφωνα με τον Νόμο 103(1)/2007.

Ο χρήστης κατανοεί ότι η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την κατάχρηση και/ή την εσφαλμένη χρήση των υπηρεσιών της. Η παραβίαση των όρων χρήσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην άμεση διαγραφή της αγγελίας και/ή του λογαριασμού του χρήστη καθώς και σε ποινική δίωξη από τις αρμόδιες αρχές.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και/ή αναλαμβάνει να συμπεριλάβει το κόστος προσφοράς των υπηρεσιών σε αγγελία και/ή διαφήμιση για πώληση υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ρητές πρόνοιες του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο, Ν.103(1)/2007. Σε περίπτωση που χρήστης παραβεί την πιο πάνω πρόνοια και/ή δεν συμπεριλάβει το τελικό κόστος προσφοράς υπηρεσιών, ο Όμιλος και/ή η ιστοσελίδα δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη και/ή μπορούν να αρνηθούν την δημοσίευση της εν λόγω αγγελίας.

Η εν λόγω υποχρέωση του χρήστη εφαρμόζεται ρητά και στις υπηρεσίες που αφορούν τηλεφωνικές υπηρεσίες και/ή συγκεκριμένα στις αγγελίες που αφορούν τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες ο χρήστης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την χρέωση που θα ισχύει ανά λεπτό και/ή ανά κλήση για το κάθε τηλεφώνημα.